Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
SilentRule
4251 8314 500
Unstable
Reposted byherrnettVinroliniskowo
SilentRule
Snowy Day
Reposted fromkarrolka karrolka viacylonapplepie cylonapplepie
SilentRule
SilentRule
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viapchamtensyf pchamtensyf
SilentRule
7708 28d1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
SilentRule
SilentRule
0984 fad7
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaVostok Vostok
SilentRule
2892 580c 500
Reposted fromowca owca
SilentRule
2744 3d6e 500
SilentRule
1179 c2c5 500
Reposted from0 0 viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
SilentRule
SilentRule
3387 7b10 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
SilentRule
3397 3add 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
SilentRule
1571 f614 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
SilentRule
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
SilentRule
9268 b79a
Reposted fromhrafn hrafn via12czerwca 12czerwca
SilentRule
"Ze wszystkich rzeczy, które podpinam moim córkom jak kroplówkę i sączę w krew, za absolutnie fundamentalne uważam przekazanie szacunku do tego, co inne, co chropowate, popękane, co ze skazą, co z blizną. Tylko tam, w tych załamaniach fałd człowieczeństwa, widać jego prawdziwą głębię, bo właśnie temu, jedynie temu nie można przyjrzeć się, pozostając jedynie na powierzchni. Obcując z 'innym', jesteśmy zmuszeni do zejścia w głąb". 
Agnieszka Szpila
Reposted fromhrafn hrafn via12czerwca 12czerwca
SilentRule
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn via12czerwca 12czerwca
SilentRule
0057 8307
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
SilentRule
0159 11af 500
Reposted byMsCaptainfreewaykregoslupkota
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl